Sportive pariuri


Sportive pariuri

În ceea ce priveşte im­po­zi­tul pe profit, de 16% din profitul brut, special pentru pariurile sportive şi cazinouri, Codul Fiscal stabileşte un cuantum minim în valoare de 5% din venitu­ri­le realizate (fără deduce­rea cheltuielilor). Astfel, taxa de li­cen­ţiere trebuie plătită, pentru primul an, până la da­ta de 25 a lunii următoare celei în care do­cumentaţia a fost aprobată, iar pentru următorii ani, cu 10 zile îna­­inte de expirarea anului precedent.

Până ca acest lucru să se întâmple, vom mai fi martori la mutări strategice pe piaţa pa­riurilor, cum ar fi preluarea unuia dintre rivali de către una din cele trei companii competitoare. „Stanleybet este în mod clar lide­rul acestei pieţe pentru că a avut un an­gajament ferm faţă de piaţa din Ro­mânia şi a gândit afacerea pe termen lung”, spune Popovici. După falimentul din 2009 al Astra Sport Bets, potrivit unor surse din piaţă, compania Stanleybet a devenit liderul sectorului pariurilor sportive, cu cotă de circa 25-30% din piaţă, în timp ce firma Great Game, care ope­rează agenţiile Casa Pariurilor, succesoarea Astra Sport Bets, ar înregistra cotă de 15-20% din pariurile sportive, la fel ca şi firma Public Bet.

Numai că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă 77/2009, comisia de regle­men­tare şi supraveghere a jocurilor de noroc poate decide revocarea licenţei în cazul în care firma deţinătoare nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată că­tre bugetul general consolidat sau în­registrează întârziere la plată mai mare de 30 de zile de la data scadentă. Cei mai importanţi trei com­petitori - Stanleybet, Public Bet şi Casa Pariurilor - domină acest sector, având cotă de piaţă cumulată de pes­te două treimi din întreaga cifră de afaceri a industriei.

Information

Added: 2018-02-02
Category: blogul

Tags article


Agenti de pariuri sportive
Sertare copii

Copyright © 2017 Cel mai bun site de pariuri online